شرکت کشاورزی و بازرگانی فرکان (.Farcan Agribusiness Co) بعنوان یک شرکت شناخته شده با سابقه طولانی در بخش کشاورزی و تجارت محصولات کشاورزی ایران بویژه پسته و خرما، خدمات زیر را به فعالین بخش کشاورزی و تجار داخلی و خارجی ارائه می دهد:

  • طراحی و احداث گلخانه های مدرن در مناطق مختلف کشور
  • طراحی و احداث باغات پسته مدرن در مناطق مختلف کشور
  • مدیریت یکپارچه باغات و گلخانه ها
  • اجرای دوره های مختلف آموزشی در خصوص باغات و گلخانه ها
  • برگزاری بازدیدها و تورهای تخصصی کشاورزی و نمایشگاهی در ایران و دیگر کشورهای مطرح کشاورزی
  • صادرات پسته و خرما