خطر جدی کم آبی و خشکسالی های متوالی اخیر، بهره وری نه چندان مطلوب از منابع آبی و آموزش ناکافی بهره برداران بخش کشاورزی، کاهش سطح آبهای زیرزمینی و پیشروی جبهه های آب شور و نامناسب برای کشاورزی در برخی از دشت هااز جمله چالش های توسعه پایدار کشاورزی کشور است. در نتیجه استفاده از سیستم های نوین کشاورزی از جمله احداث گلخانه های هیدروپونیک برای برون رفت از تنگنا ها امری اجتناب ناپذیر است.
شرکت کشاورزی و بازرگانی فرکان با هدف تجهیز و گسترش گلخانه های مدرن توانسته با بهره گیری از کادری مجرب و با استفاده از نرم افزارهای کابردی به طراحی و ساخت سازه های گلخانه ای از بهترین جنس لوله و پروفیل گالوانیزه اقدام نماید. این شرکت با تولید و تهیه تمامی قطعات و تجهیزات گلخانه ای، انواع گلخانه های پیش ساخته تجاری، تحقیقاتی و خانگی را طراحی و نصب می نماید و کلیه فعالیتهای مرتبط با تولید انواع محصولات گلخانه ای از کاشت تا برداشت و بازاریابی و بازاررسانی را انجام می دهد.
امروزه این شرکت علاوه بر ساخت گلخانه، هدایت شبکه وسیع تامین و توزیع تجهیزات گلخانه و نهاده های مرتبط با تولید از جمله بذر، نشاء، کودها و ترکیبات تغذیه ای و سموم را به عهده داشته و این خدمات را در اختیار تولیدکنندگان و بهره برداران گلخانه در سراسر ایران قرار داده است. این شرکت همواره در تلاش است با رعایت اصول کلی و استانداردهای بین المللی علاوه بر تامین بازار داخلی رقیب جدی برای بازارهای خارجی و بین المللی باشد.
 در حال حاضر فعالیتهای شرکت کشاورزی و بازرگانی فرکان شامل موارد زیر است:

  • طراحی و ساخت انواع سازه های گلخانه (طبق استانداردهای نظام مهندسی کشاورزی)؛
  • طراحی و نصب گلخانه شیشه ای در سیستم های مختلف؛
  • اجرای سیستمهای حرارتی و برودتی؛
  • طراحی و ساخت کلیه قطعات و بستهای فلزی مربوط به سازه های گلخانه ای؛
  • اجرای سیستم های برق کشی گلخانه های کشاورزی.