• دوره آموزش تربیت مسئول فنی
  دوره آموزشی تربیت مسئول فنی گلخانه هیدروپونیک
  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان با همکاری شرکت کشاورزی و بازرگانی فرکان برگزار می کند
 • بسترهای هیدروپونیک
  بسترهای کشت هیدروپونیک
  بهترین بستر کشت هیدرو پونیک دارای خصوصیات زیر است:  نسبت مساوی از آب و هوارا در خود نگه دارد . به تغییرات بافری (ph) در طول […]
 • بستر هیدروپونیک
  تکنولوژی کشت هیدروپونیک
  یک سیستم مناسب هیدروپونیک بایستی دارای ویژگیهای زیر باشد: میزان مناسب و متعادلی از آب و مواد غذایی برای ریشه تهیه نماید. سطح بالایی از تبادل […]
 • مقدمه کشت هیدروپونیک
  مقدمه بر کشت هیدروپونیک
  اصطلاح هیدروپونیک به معناي water working مي باشد و در عمل به معناي پرورش گياه در آب واملاح محلول می باشد. باتوجه به نقش اساسی آب […]
فوریه 4, 2020

تکنولوژی کشت هیدروپونیک

یک سیستم مناسب هیدروپونیک بایستی دارای ویژگیهای زیر باشد: میزان مناسب و متعادلی از آب و مواد غذایی برای ریشه تهیه نماید. سطح بالایی از تبادل […]