شرکت کشاورزی و بازرگانی فرکان (.Farcan Agribusiness Co) با دارا بودن گروهی از بهترین متخصصین و مشاورین پسته کشور قادر به احداث باغات پسته مدرن در نقاط مختلف آب و هوایی و شرایط متفاوت آب و خاک با کمترین ریسک سرمایه گذاری است. به منظور اطمینان از موفقیت سرمایه گذاری در احداث باغات پسته، گروه علمی و اجرایی شرکت فرکان به موارد زیر توجه جدی دارد:

 • انتخاب دقیق محل احداث باغ
 • شرایط آب و هوایی منطقه پیشنهادی برای احداث باغ پسته
 • نوع و بافت خاک اراضی پیشنهادی جهت احداث باغ
 • میزان شوری و قلیاییت آب و خاک
 • پایه های در دسترس و انتخاب سازگارترین پایه ها جهت کشت
 • انتخاب ارقام تجاری مناسب با توجه به شرایط آب و خاک و تقاضای بازارهای بین المللی
 • میزان آب در دسترس و انتخاب بهترین شیوه مدیریت منابع آب با بالاترین بهره وری
 • مدیریت تغذیه باغ ها
 • هرس بهینه درختان
 • فراهم نمودن شرایط مناسب گرده افشانی در طراحی باغ
 • مدیریت یکپارچه مبارزه با آفات و بیماریها
 • مدیریت پس از برداشت و تجهیزات فرآوری محصول

در صورتی که مایل به احداث باغ های پسته در اراضی خود بویژه در مناطق جدید پسته کاری کشور هستید می توانید با دفتر این شرکت تماس حاصل فرموده و از مشاوره متخصصین شرکت کشاورزی و بازرگانی فرکان بهره مند گردید.